ATIK GAZ YIKAMA SİSTEMLERİ

Elektro kaplama tesislerinde, banyoların yüksek kimyasal içerikleri nedeniyle yoğun bir asit buharı çıkmaktadır.
Tesiste kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak için firmamızca uygun kapasitelerde tasarlanan, tamamen polipropilen malzemeden imal edilen aspiratörler (fanlar) kullanılır.
Ağır hizmet tipi bu aspiratörlerin statik ve dinamik balansları SCHENCK Almanya ile internet üzerinden direkt bağlanarak yapılmakta ve sonuç sertifikası alınmaktadır. Ayrıca açığa çıkan gazların çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla toplanan gazlar gaz yıkama ünitelerinde yıkanır.

Firmamız; proses ve kurulum yerine uygun olarak, hem dikey hem de yatay tip gaz yıkama sistemleri imalatı yapmaktadır.
Gaz Yıkayıcı tasarımı; çözelti türü ve sıcaklığı, banyonun yüzey alanı verileri göz önünde bulundurularak yapılır.
Gaz Yıkayıcılarımız tümüyle program kontrollü bir ünitedir. Korozif atık gazların yıkanması sırasında yıkama suyunun pH'ı öngörülen sınıra düştüğünde,
otomasyon aracılığıyla yıkama suyu otomatik olarak deşarj edilir ve seviye kontrolüne bağlı olarak taze şebeke suyu beslemesi yapılır.  

Kaliteli Hizmet
Hedefimizdir