FOSFATLAMA TESİSLERİ

Daha çok boya ve yağlama uygulamalarında bir ön işlem olarak kullanılan fosfatlama, günümüzdeki en önemli yüzey işlemlerden biridir.
Metallerin korozyondan korunması ve soğuk şekillendirme işlemlerinin kolaylaştırılması için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Fosfat kaplamanın yüzeye doğru bir şekilde tutunabilmesi için kaplama öncesi yüzeyin yağ, pas ve diğer kirlerden arındırılması çok önemlidir.
Endüstride; demir fosfat, çinko fosfat ve mangan fosfat olmak üzere üç şekilde uygulanabilir.

Demir Fosfat:
En eski fosfatlama metodudur. Uygulaması, kurulum ve işletme maliyeti ve kontrolleri kolay olmasına rağmen korozyon direnci diğer türlere göre düşüktür.
Bu nedenle çok fazla korozyona maruz kalmayan kapalı ortamlarda çalışacak ürünlerin kaplanmasında tercih edilir.
Çinko Fosfat:
Uzun süreli korozyon direnci gerektiren otomotiv ve yan sanayiinde, elektronik alet endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir fosfatlama türüdür.
Kötü hava koşulları için uygun olmasına rağmen mangan fosfat kaplamaya göre daha düşük basınca ve sıcaklığa dayanıklı yapıdadır.
Mangan Fosfat:
Tüm fosfat kaplamalar içinde en sert, en iyi korozyon ve en yüksek aşınma direncine sahip kaplama çeşididir.
Yağ emme ve bu yağı uzun süre bünyelerinde tutma özelliklerinden dolayı dişli, motor, piston vb. hareketli parçalarda kullanımı yaygındır. 

Kaliteli Hizmet
Hedefimizdir